sobota, 21 lutego 2015

Report from tournament - Flames of War

Hi everybody. Today I was on challenger rank tournament in Warsaw.

Format: 1250 pts Late War

My army consisted of the following units:
Red Bear Strelkovy Batalion:
HQ with pioneers
Infantry Company- two platoons and comissar.
Infantry Company- one platoon
4x 45mm anti-tank guns
Small scout platoon
5 Stuart tank company
4 SU-76M Assault Gun company
Battery of 4 122mm hovitzer without observer
Battery of 4 152mm hovitzer without observer

Personally I don't like that small format.

Witajcie. Dzisiaj byłem w Warszawie na turnieju klasy challenger. 
Format 1250 pkt Late War 
Lista armii powyżej. 

Osobiście nie lubię tak małych formatów punktowych.

At the tournament there were 28 players from across the country.

Było 28 graczy z całego kraju.

First battle: breakthrough against Replacement Tank Force from Desperate Measures

My fail at the deployment and the battle was lost in 3 turn.
Just look...

Pierwsza bitwa przeciw pancerce z Desperate Measures.

Głupie rozstawienie kosztowało mnie przegraną w 3 turze.
Popatrzcie...

Second battle was against Romanian infantry.

This time i win
I was defender and i attack Romanian positions (the best defense is attack). Finally after a huge exchange of artillery fire my enemy was forcet to roll company morale test. He fails.

Druga bitwa. Przeciw piechocie z Rumunii.
Tym razem wygrałem.
Byłem obrońcą więc zaatakowałem pozycje wroga (atak to najlepsza obrona). Ostatecznie po potężnej wymianie ognia artyleryjskiego zmusiłem przeciwnika do rzutu na morale kompanii. Nie udało się


Third battle was against Tank company from Nachtjeager book.
It was fair fight. So we deploy our forces and my opponent began to destroy my army.
We play without night attack rule. 
I was able to destroy only one platoon (recce). 
Germans shoot every single single model in my army (that was first time in whole my gaming career).

In this battle i have terrible luck- tank terror roll: first 1, reroll from 1iC 1, second reroll from komissar 3. 

Trzecia bitwa przeciw pancerniakom z Nachtjeagera.

Fair fight więc bez zbędnego kombinowania wystawiliśmy armie i przeciwnik czaczął anihilację moich wojsk.
Graliśmy bez walki w nocy co by przeciwnik łatwiej mnie trafiał.
Udało mi się znisczyć jedynie pluton zwiadu.
Niemiecka armia dosłownie zastrzeliła każdy model z mojej armii (pierwszy raz odkąd gram taka sytuacja miała miejsce).

Dodatkowo pech przy ważnym assaulcie- oblany tank terror pomimo dwóch przerzutów. 

Finally I was on 24 place and this is my award:

Ostatecznie 24 pozycja i nagroda/upominek:


And at the end a few pics of armies.

I na koniec kilka fotek armii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz