poniedziałek, 6 lutego 2017

Kampania Full Trust -misje/scenariusze.

Jako że pierwsze listy flot już spływają postanowiłem wrzucić listę scenariuszy losowanych przed bitwami:

W celu określenia scenariusza gracze rzucają k6 przed bitwą:
1.Bój spotkaniowy
2.Zatrzymać konwój
3.Przejąć stacje radarowe
4.Desant
5.Bój spotkaniowy
6.Przechwycić okręt wroga.

W celu określenia rozstawiania gracze rzucają k3:
1-2. Błąd w nawigacji.
3-4. Rozproszone siły.
5-6. Normalne wejście do systemu

Opis szczegółowy:

1.Bój spotkaniowy: Gracze walczą na zasadach normalnych.
2.W centrum stołu znajduje się frachtowiec z zaopatrzeniem (masa 100). Gracze muszą go przejąć. Mogą to zrobić na dwa sposoby:
- dokonać abordażu (mogą tego dokonać myśliwce lub okręty desantowe podlatując do frachtowca na nie więcej niż 2 cale i rzucić 5+- skrzydła myśliwskie rzucają jedną kością ale przysługuje im przerzut nieudanego testu). Abordaż wykonywany jest po fazie ostrzału.
- przechwycić wiązką holującą ( mogą tego dokonać tylko okrętem o masie większej niż masa frachtowca i rzucić 4+ na złapanie wiązką). Podpinanie wiązki odbywa się po zakończeniu fazy ostrzału.
3.Na stole znajdują się 4 stacje radarowe ustawione w osi stołu w równych odległościach od siebie. Przejęcie stacji wygląda podobnie jak przejęcie frachtowca z tym że przejęcia może dokonać każda jednostka niezależnie od masy rzutem na 5+ bez przerzutów (zakładam że każda frakcja ma na wyposażeniu okrętów sprzęt do walki radioelektronicznej i potrafi "zhackować" stację radarową. Przejmowanie stacji odbywa się po fazie ostrzału. Bonus za wygraną otrzyma gracz który po 8 turze będzie posiadał więcej przejętych stacji.
4. Na środku stołu powinna znaleźć się planeta o śr. 4". Desantu dokonuje się poprzez zatrzymanie okrętu maksymalnie 2 cale od planety oraz wypuszczeniu jednostek desantowych (jeśli gracz nie posiada we flocie jednostki desantowej lub lotniskowca może dokonać desantu jednostką o masie nie przekraczającej 20.
Desantu dokonuje się w kolejnej turze po zatrzymaniu okrętu na orbicie planety.
Jeśli obaj gracze dokonują desantu w tej samej chwili to następuje faza walk planetarnych.
Każdy gracz określa ile sił desantowych udało się umieścić na planecie poprzez porównanie mas okrętów desantujących. 0-20 pkt masy to 1 jednostka, 21-40 to 2 jednostki, 41-60 to 3 jednostki, 61+ to 4 jednostki. Jeśli desantu dokonuje lotniskowiec to gracz otrzymuje premię +1 do ilości jednostek, jeśli desantu dokonuje jednostka desantowa np.assault ship lub assault transport to gracz otrzymuje premię +2 do ilości jednostek.
Desantu dokonuje się po fazie ostrzału. Rozstrzygnięcie walk planetarnych dokonuje się po fazie desantu.
W fazie walk planetarnych każdy gracz bierze ilość kości równą ilości jednostek i rzuca, na 4+ niszczy jedną jednostkę wroga. Walki trwają do chwili gdy na planecie nie zostaną jednostki tylko jednego gracza.

W kolejnych turach można dokonywać kolejnych desantów a jednostki zgromadzone na planecie się sumują.
5.Bój spotkaniowy. Gracze walczą na zasadach normalnych.
6. Przechwycić okręt wroga. Aby tego dokonać należy dokonać udanego taranowania (Podręcznik Portala str.32).

Rozstawienie:
1-2 Błąd w nawigacji- Gracze wystawiają swoje siły na krótkich krawędziach stołu z tym że rzucają za każdy okręt kością. Okręty pojawiają się na stole przy wyniku 4+. Jeśli któryś z okrętów się nie pojawił to wchodzi do systemu w kolejnej turze na następujących zasadach.
Po rozpisaniu rozkazów gracz kładzie na swojej krawędzi okręty włączający się do walki i rzuca za każdy okręt 1k6. Mnoży wynik rzutu przez wartość ciągu każdego z okrętów i zapisuje na karcie rozkazów wynik który staje się ciągiem wejścia okrętu ( np.okręt z ciągiem 5 rzucił 6 więc następną turę zacznie ruchem 30 cali !).
3-4. Rozproszone siły. Gracze rozstawiają się na długich krawędziach stołu. Następnie rzucają kością za każdy okręt by zobaczyć w którym miejscu okręt wszedł do systemu. 1-2 to 12" od lewego narożnika, 3-4 to 12" od prawego narożnika stołu, 5-6 to dowolne miejsce na długiej krawędzi stołu.
5-6. Normalne wejście do systemu. Gracze wystawiają swoje okręty na krótkich krawędziach stołu. Okręty zaczynają grą ze swoją prędkością wyjściową (ciąg).

Bonusy:
1.Przejęcie frachtowca dodaje +100 pkt i 150 pkt masy w następnej turze
2.Zajęcie planety dodaje +200 pkt i +50 pkt masy w następnej turze.
3.Zajęcie stacji radarowej daje możliwość skanu dowolnego systemu. Po skanowaniu gracz otrzymuje szczegółowe informacje dot. stanu oraz ilości i klasy okrętów znajdujących się w danym systemie. (nie można skanować pól startowych- obrona radioelektroniczna skutecznie blokuje możliwość szpiegowania na duże odległości).
4.Przechwycenie okrętu wroga daje bonus w wysokości swojej masy i kosztu oraz gracz otrzyma informacje dot. sił wroga w systemach sąsiadujących z tym w którym okręt został przechwycony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz